Cjenik

Poduzeće

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

800,00

nije u sustavu PDV-a

bez zaposlenih

Poduzeće

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

900,00

nije u sustavu PDV-a

1 zaposleni

Poduzeće

do 20 računa mjesečno (URA+IRA)

1000,00

3 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni

Poduzeće

do 20 računa mjesečno (URA+IRA)

1200,00

1 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni

Poduzeće

do 40 računa mjesečno (URA+IRA)

1500,00

3 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni

Poduzeće

do 40 računa mjesečno (URA+IRA)

1800,00

1 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

600,00

obveznik poreza na dobit

nije u sustavu PDV-a

1 zaposleni - poduzetnička plaća

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

725,00

obveznik poreza na dobit

3 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni - poduzetnička plaća

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

725,00

obveznik poreza na dobit

1 mjesečni obveznik PDV-a

1 zaposleni - poduzetnička plaća

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

550,00

obveznik poreza na dohodak

nije u sustavu PDV-a

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

750,00

obveznik poreza na dohodak

3 mjesečni obveznik PDV-a

Fizička osoba -

do 10 računa mjesečno (URA+IRA)

950,00

obveznik poreza na dohodak

1 mjesečni obveznik PDV-a

Na osnovnu mjesečnu cijenu, cijena se korigira po broju zaposlenika

150,00

Za društva koja se bave trgovinom cijena se povećava za - veleprodaja

500,00

Za društva koja se bave trgovinom cijena se povećava za - velep.+malop.

900,00

Za društva koja se bave proizvodnjom cijena se povećava za

450,00

Cjenik ostalih usluga (bez PDV-a)

Prijava i odjava na zdravstveno i mirovinsko / po zaposleniku

Tiskanice+dostava MO + ZO

250,00 kn

Rješavanje problematike vezano uz bolovanje, porodiljni dopust, dječiji doplatak / po zaposleniku

Tiskanice + dostava na ZO

150,00 kn

Konzultantske i izvanugovorne obveze (pripremanje i izrada dokumentacije uz kreditne zahtjeve, analize, i sl.) / sat

Priprema dokumentacije za banku, kopije obračuna (TSI+GFI)

300,00 kn

Ishodovanje potvrda iz PU (npr potvrda o visini poreznog duga, visini dohotka, RPO, PDV

Biljezi + dostava

250,00 kn

Zastupanje pred tijelima državne uprave / sat

300,00 kn

Izrada godišnje prijave poreza na dohodak za građane

Za naše klijente - besplatno


Porezni obveznik - osoba koja radi za vladu, ali ne mora položiti državni ispit.
Ronald Reagan